VRV (VRF) системи за климатизация

Едно от най-съвременните решения за климатизация на сгради е с VRV (VRF) системи. В редица случаи те се оказват по-доброто решение, в сравнение с вече доказали се в практиката климатични системи. С тях се избягва и обкичването на новите сгради с външни тела на сплит системи.

VRV (VRF) системи за климатизация - 1 VRV (VRF) системи за климатизация - 2 VRV (VRF) системи за климатизация - 3

Многозоновите климатични системи с директно изпарение на фреона във вътрешното тяло са иновативно, съвременно и многофункционално техническо решение. Те успяват да отговорят на все по-високите изисквания към климатизацията, включително лесна поддръжка, ниска енергоемкост и многофункционалност на инсталацията.

Тези системи са подходящи за климатизиране, както на няколко помещения, така и на цели сгради.


VRV (VRF) системите имат и едно много съществено предимство пред останалите климатизационни технологии - в две съседни помещения могат да се поддържат напълно противоположни режими на работа. Например, в първото помещение вътрешното тяло да поддържа режим на охлаждане, а във второто - режим на отопление. Също така, в преходните сезони, при резки промени във външната температура, не се налага цялостно пренастройване на системата.

Друго много важно предимство на VRV (VRF) системите е възможността ненужната (отпадната) топлинна енергия от едната част на сградата да се използва за отопление на другата част. Това означава и реална възможност да бъдат спестени сериозни средства.

В буквален превод VRV (Variable Refrigerant Volume) означава регулируем разход на хладилния агент, а VRF (Variable Refrigerant Flow) - регулируем поток на хладилния агент. И двата термина се отнасят за един и същ вид климатични системи. Те представляват модулни системи, състоящи се от външно тяло и достигащи няколко десетки като брой вътрешни тела. Заради различните изисквания на всяко помещение, системата позволява да бъдат монтирани различни по мощност, големина и предназначение тела. Възможно е вътрешните тела дори да се различават според начина си на монтаж.

Охлаждане и отопление

VRV (VRF) системи за климатизация - 4 VRV (VRF) системи за климатизация - 5

Основни конструктивни елементи на външното тяло при VRV (VRF) системите са фреонов агрегат с въздушен кондензатор и компресор. Много често се използва компресор с инверторно управление, което съдейства за повишаване ефективността на системата. Когато едно или няколко вътрешни тела от системата не са включени или бъдат спрени, натовареността на компресора автоматично намалява и фреоновият поток се насочва единствено към работещите тела. Двутръбните VRV (VRF) системи се препоръчват предимно за климатизация на големи помещения или в приложения, в които е необходимо поддържането на един и същ режим на работа във всички климатизирани помещения.

Когато е необходимо да се климатизират сгради, в които има групи от помещения с различни изисквания към параметрите на въздушната среда, се препоръчва използването на тритръбна система. Характерна за тях е способността им да осигуряват независима работа на вътрешните тела.

Добра вентилация, осигуряваща достатъчно пресен въздух

VRV (VRF) системи за климатизация - 6 VRV (VRF) системи за климатизация - 7

В повечето помещения, наличието на добра вентилация, осигуряваща достатъчно пресен въздух, е основно изискване. За VRV (VRF) системите не е проблем да осигурят и добра вентилация сравнително лесно, чрез присъединяване на вентилационен блок към тях. Всяка VRV (VRF) система допуска присъединяване на вентилационен блок, с което се постига не само поддържане на добри параметри на въздушната среда в помещенията, но е възможно и значително да се увеличи ефективността на топлообмена.

Друго предимство от свързването на вентилационен модул към системата е възможността да се намалят загубите на топлина, ако се използва вентилационен блок, снабден с топлообменник за рекуперация на топлина.

Производители на VRV предлагат и модификации, поддържащи допълнителни възможности. Използват се и различни автоматизирани решения за управление на многозоновите климатични системи с директно изпарение на фреона. За съвет и повече информация можете да разчитате на специалистите от ПОЛЮС-ТМ.