Чилъри

Водоохлаждащите агрегати или т.нар. чилъри, са климатични системи за централна климатизация.

Те използват традиционна технология за охлаждане или отопление, при която преносът на енергия се извършва от флуид. Най-често този флуид е вода, смесена с гликол, който не позволява замръзването на течността при отрицателни температури, и инхибитори, предотвратяващи корозията по частите. Този тип централна климатизация дава възможност да инсталирате хладилния агрегат на едно място и в същото време да климатизирате цялата сграда, използвайки вода.

Чилърите могат да бъдат с въздушно и водно охлаждане, като има модели с различни размери.

Основните функции на водоохлаждащите агрегати са охлаждане, отопление, регулиране влажността в климатизираните помещения, както и производство на енергия, необходима за осъществяване на различни технологични процеси.

Агрегатът има няколко независими охлаждащи кръга, които гарантират резервно охлаждане, дори когато системата е в процес на техническо обслужване.

Всички предимства на чилърите, като висока енергийна ефективност, намалено потребление на енергия, надеждност и дълъг експлоатационен живот, осигуряват безупречна работа и оптимален температурен комфорт.

Интелигентната система за управление на чилърите е проектирана така, че да работи и при необичайни работни условия при почти непроменен коефициент на енергийна ефективност. Тази възможност е предимство за помещения, които не могат да останат без охлаждане – сървърни помещения, специфично производство и други. Освен перфектния температурен комфорт, чилърите оказват минимално въздействие върху околната среда. Те са съвременни, функционални и екологични алтернативи за климатизация с широко приложение.

Чилърите се използват не само за охлаждане, но и за отопление. Усъвършенстването на технологиите при производство на чилъри разширява обхвата от предлагани мощности.

В ПОЛЮС-ТМ ще намерим най-доброто и рационално решение за Вас. Разчитайте на нашето професионално съдействие.