Рекуперативни блокове

Проектиране и монтаж на отопление, вентилация, 
климатизация и хладилна техника / Услуги / Вентилация и климатизация / Рекуперативни блокове

Рекуперативни вентилационни блокове

Рекуперацията представлява възвръщане на енергия за повторна употреба в същия технологичен процес.

Рекуперацията на топлина в системите за отопление, вентилация и климатизация е често използван начин за повишаване ефективността на тези системи и намаляване на енергийните разходи.

Обикновено за тази цел се използват различни конструкции рекуперативни топлообменници, като най-ефективни са ротационни рекуператори.Рекуперативните блокове са оборудвани с високоефективни топлообменници "Въздух-Въздух", които достигат ефективност между 40% и 75% в зависимост от конструкцията си. Подходящи са за приложение във вентилационни системи за жилища, магазини, офиси, ресторанти и производствени помещения.Често използвано решение за рекуперация е използването на рекуперативен вентилационен блок с вграден топлообменен апарат. Самият вентилационен блок, освен топлообменник, съдържа и вентилатори за засмукване на замърсения въздух и за нагнетяване на подавания въздух, както и филтри за пречистване на постъпващия в блока външен въздух и отвеждания от помещенията замърсен въздух.

Производителите предлагат различни като типоразмер и начин на свързване към системата вентилационни блокове.Използваните рекуперативни топлообменници, в зависимост от сезона, могат да работят в режим на отопление или охлаждане. През отоплителния сезон, когато системата работи в режим на отопление, засмукваният отвън предварително пречистен пресен въздух преминава през топлообменника, където се загрява и чрез вентилатор се подава към нагнетателната инсталация. Отведеният от помещенията посредством смукателната инсталация замърсен въздух първоначално преминава през филтър, задържащ механичните примеси. След това се подава към топлообменника, където отдава топлината си, след което охладен се изхвърля в атмосферата. Топлообменът между двата потока се осъществява в топлообменния апарат без смесване на потоците. През топлите месеци, в които в по-голямата част от сградите функционира климатична инсталация, вентилационната система работи в режим на охлаждане. В този случай, отвежданият от помещенията въздух, който е с по-ниска температура, се използва за отнемане на топлина от постъпващия отвън пресен въздух.

Препоръчително е вентилационните блокове да се монтират на закрито в самата сграда, но при необходимост могат да се разполагат и на открито. Биха могли да се монтират в специално предназначени за тази цел машинни помещения, обикновено поместени в приземната част на сградата. При отсъствие на машинно помещение е възможно монтирането им и в сервизни помещения като складове и други.

Специалистите от ПОЛЮС-ТМ ще Ви насочат коя система е най-подходяща за Вас и Вашия дом, офис или производствени помещения. Можете да разчитате, че ще Ви помогнем да направите най-добрия избор. Фирмата ще произведе и достави за Вас най-качественото оборудване.