VRV (VRF) системи за климатизация

Едно от най-съвременните решения за климатизация на сгради е с VRV (VRF) системи. В редица случаи те се оказват по-доброто решение, в сравнение с вече доказали се в практиката климатични системи. С тях се избягва и обкичването на новите сгради с външни тела на сплит системи.

Научете повече

Чилъри

Водоохлаждащите агрегати или т.нар. чилъри, са климатични системи за централна климатизация. Те използват традиционна технология за охлаждане или отопление, при която преносът на енергия се извършва от флуид. Най-често този флуид е вода, смесена с гликол, който не позволява замръзването на течността при отрицателни температури, и инхибитори, предотвратяващи корозията по частите. Този тип централна климатизация дава възможност да инсталирате хладилния агрегат на едно място и в същото време да климатизирате цялата сграда, използвайки вода.

Научете повече

Рекуперативни вентилационни блокове

Рекуперацията представлява възвръщане на енергия за повторна употреба в същия технологичен процес. Рекуперацията на топлина в системите за отопление, вентилация и климатизация е често използван начин за повишаване ефективността на тези системи и намаляване на енергийните разходи.

Научете повече