Вентилация и климатизация

Проектиране и монтаж на отопление, вентилация, 
климатизация и хладилна техника / Услуги / Вентилация и климатизация

VRV (VRF) системи за климатизация

Модерен и ефективен начин за отопление на помещения е с пелетни котли. Лесен начин за обслужване и икономичен разход. Пелетните котли са надежден и изключително добър източник на топлина, които значително съкращават разходите за отопление. Има възможност за дистанционно управление чрез мобилен телефон.

Научете повече

Чилъри

Водоохлаждащите агрегати или т.нар. чилъри, са климатични системи за централна климатизация. Те използват традиционна технология за охлаждане или отопление, при която преносът на енергия се извършва от флуид. Най-често този флуид е вода, смесена с гликол, който не позволява замръзването на течността при отрицателни температури, и инхибитори, предотвратяващи корозията по частите. Този тип централна климатизация дава възможност да инсталирате хладилния агрегат на едно място и в същото време да климатизирате цялата сграда, използвайки вода.

Научете повече

Рекуперативни вентилационни блокове

Рекуперацията представлява възвръщане на енергия за повторна употреба в същия технологичен процес. Рекуперацията на топлина в системите за отопление, вентилация и климатизация е често използван начин за повишаване ефективността на тези системи и намаляване на енергийните разходи.

Научете повече