Продукти

Най-разглеждани проекти

Вижте всички проекти

Последни новини и статии

Вижте всички новини

Най-разглеждани продукти

Рекуператор с японски топлообменник Crystal ECO 1000 Разгледайте продукта...

Рекуператор с японски топлообменник Crystal ECO 1000

ECO 1000 - Рекуператор с японски, молекулярен топлообменник и карбонов филтър покрит с активен въглен. И двата компонента могат да се измиват и почистват лесно.

Рекуператор с японски топлообменник Crystal ECO 1500 Разгледайте продукта...

Рекуператор с японски топлообменник Crystal ECO 1500

ECO 1500 - Рекуператор с японски, молекулярен топлообменник и карбонов филтър покрит с активен въглен. И двата компонента могат да се измиват и почистват лесно.

Рекуператор с японски топлообменник Crystal ECO 2000 Разгледайте продукта...

Рекуператор с японски топлообменник Crystal ECO 2000

ECO 2000 - Рекуператор с японски, молекулярен топлообменник и карбонов филтър покрит с активен въглен. И двата компонента могат да се измиват и почистват лесно.

Рекуператор с японски топлообменник Crystal ECO 350 Разгледайте продукта...

Рекуператор с японски топлообменник Crystal ECO 350

ECO 350 - Рекуператор с японски, молекулярен топлообменник и карбонов филтър покрит с активен въглен. И двата компонента могат да се измиват и почистват лесно.

Рекуператор с японски топлообменник Crystal ECO 500 Разгледайте продукта...

Рекуператор с японски топлообменник Crystal ECO 500

ECO 500 - Рекуператор с японски, молекулярен топлообменник и карбонов филтър покрит с активен въглен. И двата компонента могат да се измиват и почистват лесно.

Рекуператор с японски топлообменник Crystal ECO 800 Разгледайте продукта...

Рекуператор с японски топлообменник Crystal ECO 800

ECO 800 - Рекуператор с японски, молекулярен топлообменник и карбонов филтър покрит с активен въглен. И двата компонента могат да се измиват и почистват лесно.


ПОЛЮС-ТМ ЕООД доставя и изгражда битови и промишлени вентилационни системи. Ние извършваме продажба и монтаж на рекуперативни блокове за битови нужди, за системи свързани с индустрията, търговски приложения, заведения и специализирани рекуперативни блокове.

Какво е рекуперация?

  • Рекуперацията е процес на вентилация, който използва отработен въздух, за да затопли или охлади и внесе нов, свеж въздух в помещението. Помещенията в съвременните многоетажните бизнес сгради, в големите мегаполиси се нуждаят от постоянен приток на свеж въздух. Повечето от тези сгради нямат отваряеми прозорци, особено по високите етажи. Тук на помощ идва рекуперационната вентилационна система. Тази система значително се намаляват загубите за отопление или охлаждане защото потокът от свеж въздух се доставя до помещенията затоплен или охладен, като за целта се използва вече отработения въздух от вътрешността на сградата.

Какво е рекуператор?

  • Рекуператорите са основният елемент на рекуперативните вентилационни системи. Те са устройства през които преминават и си взаимодействат – отработения в сградата въздух и свежия от околната среда. Двата потока въздух преминават през система от филтри и топлообменник. По този начин през лятото вече охладения в помещението въздух охлажда засмуквания свеж въздух, а през зимата обратно – затопля го. По този начин се осигурява постоянен приток на свеж въздух с минимално количество енергия. Топлообменника на рекуператорите е проектиран така, че при смесване на двата потока въздух да се елиминира пренасяне на миризми от отработения към свежия въздух.

 

Рекуператорите могат да бъдат: въздух-въздух – пластични или ротационни и въздух-вода.

Пластичните топлообменници въздух-въздух се състоят от пластинчат топлообменник, който разделя двата въздушни потока. Обикновено са изработени от алуминий или от пластмаса. Колкото по-голямо количество въздух преминава през сечението на рекуператора, толкова по-ниска е ефективността му – между 40 и 60%.

Ротационните топлообменици въздух-въздух имат въртящ се топлообменник. Те се изработват предимно от алуминий. Топлообменникът се върти от специално проектиран нискооборотен двигател. Въртейки се с ниска скорост едната му част се нагрява или охлажда от изсмуквания от помещението въздух, след което вече загрятата ,съответно охладена част преминава в частта от сечението на секцията, през която преминава външният въздух, който приема или отдава топлина. Именно поради ниската скорост на въртене се осъществява високо ефективен топлообмен между двата потока. Ефективността на този вид рекуператор е между 70 и 80% .

При рекуператорите Въздух–вода-въздух  има междинен топлоносител, който посредством помпа циркулира между две водни секции. Ефективността е между 40 и 50%. Предимството на този вид пред другите е в по-голямото разстояние между ламелите, което обуславя по-лесно почистване. Съществено предимство е това, че не е нужно двата въздушни потока да се доведат до едно място, възможно е да бъдат раздалечени един от друг. Възможно е да бъде само въздух-вода, особено ако имаме въздух с висока температура, тогава загряваната вода може да бъде използвана за битови или други нужди. У нас най-често използуваните рекуператори поне засега са рекуператорите с пластичен топлообменник.