Видове соларни системи

Видове соларни системи

Автономни, изграждани със соларни панели и с акумулатори; Мрежови - за самостоятелно захранване; За продажба на електричество; За затопляне на вода; Комбинирани - с UPS; За изпомпване на вода.

Автономни

Намират все по-голямо приложение за цялостно снабдяване на жилища, вили, ферми, отдалечени места, язовири, яхти, телекомуникационни станции и други. Те са малки електрически централи с основни компоненти: фотоволтаик, соларен контролер, акумулатор и инвертор. Чрез тях може да се постигне енергийна независимост - без присъединителни договори, ежемесечни такси и необходимост от изграждане на енергопреносна мрежа до Вашия обект. Соларни панели генерират енергия, а акумулаторни батерии осигуряват необходимия запас при облачно време.

Мрежови

  • Самостоятелни: ограничават генерираната мощност, ако потреблението е по-ниско от моментното производство и така не връщат енергия по мрежата. Ако консумацията Ви е по-висока от производството, се добавя ток от външния източник.
  • За продажба на електричество: Те захранват консуматорите Ви, а излишъкът се продава на електроразпределителното дружество. Обикновено се разполагат на покриви и фасади на къщи и на промишлени сгради. Продажбата се осъществява въз основа на сключен договор.

Хибридни централи

Слънчеви панели могат да се включат към обекти, които вече са присъединени към местното ЕРП. Те могат да служат за различни цели - за намаляване на месечните сметки или за резервен източник за определени консуматори (в случай на спиране на външната мрежа или при некачествена такава).

Комбинирани соларни системи за ток

Те осигуряват електричество от фотоволтаици и соларен инвертор, и резервно захранване, когато отпадне централното електроснабдяване, и така решават проблема на мрежовите такивa.

За изпомпване на вода

В зависимост от вида на помпата те са монофазни или трифазни. Фотоволтаични панели и инвертор захранват помпата. Последната работи само в слънчево време. Мощностите са от 0.37 kW до 45 kW


Споделете статията
Автор: Иван Иванов
Източник: google.com
Сайт: google.com