Какво е централна климатична инсталация

Системите за централна климатизация са съвременно и многофункционално техническо решение за по-големи жилищни, администранивни, промишлени или производствени сгради. Основното преимущество на централната климатизация, е че централен климатик охлажда или отоплява цялата сграда едновременно, като външния агрегат обикновено се намира на покрива или извън сградата, а не по фасадата, по стените и под прозорците.

Това не влошава съвременния архитектурен замисъм на сградите, както и не създава излишен шум, за разлика от добре познатия прозоръчен тип климатик, който през последните десет години накаца по фасадите на сградите.
 
Основната цел на централната климатична система е нейната ефективност, спрямо единичните стайни климатици. Спестява ресурси, а в дългсрочен период от време ше ви спести и доста пари.
 
Има няколко вида централни климатични системи, като най-популярните са чилърите и VRV или VRF климатични системи.
 
VRV и VRF климатични системи.
 
VRV (Variable Refrigerant Volume) означава регулируем разход на хладилен агент, а VRF (Variable Refrigerant Flow) регулируем поток на хладилен агент.
 
Разликата в наименованията се дължи на факта, че VRV е запазена търговска марка на японската компания DAIKIN, която през 1982 година разработва първата VRV система. Впоследствие и други водещи компании в областта на климатичната техника създават подобни системи, като ги наричат VRF.
 
VRF и VRV са модулни системи, съставени от едно външно тяло и много на брой вътрешни тела. Сред основните преимущестна е фактът че те могат да обединят трите основни функции: отопление, климатизация и вентилация в една интегрирана обща инсталация.
 
VRV и VRF могат да поддържат различен температурен режим на работа в две различни помещения. Например, в едното помещение вътрешното тяло би могло да работи в режим на охлаждане, а в другото в режим на отопление.
Или, ако в преходните сезони, в резултат на поредния температурен рекорд, посред март термометрите ударят 27 градуса по Целзий, не е нужно цялата система да се пренастрои, за да работи в режим на охлаждане, както при чилърните климатизационни инсталации, например.
 
Дори нещо повече, този вид системи дават възможност ненужната топлинна енергия от южната фасада да се използва за отопление на северната фасада на сградата. На икономически език, това означава реална възможност да бъдат спестени сериозни финансови средства
 
При VRV и VRF системите проблемът с осигуряването на достатъчно пресен въздух в помещенията и съответно отвеждане на замърсения се разрешава сравнително лесно чрез присъединяването към тях на вентилационен блок. Принципно, всяка VRV (VRF) система допуска присъединяването на вентилационен блок, с което се постига не само поддържане на добри параметри на въздушната среда в помещенията, но е възможно и значително да се увеличи ефективността на топлообмена.
 
Друго предимство от свързването на вентилационен модул към системата е да се намалят загубите на топлина в системата, разбира се, ако се използва рекуперативен вентилационен блок на топлина. В този тип топлообменници се осъществява топлообмен между засмуквания от помещенията топъл въздух и постъпващия отвън студен въздух. Преминавайки през топлообменика, външният въздух предварително се загрява, след което се подава в помещението. По този начин, освен че в помещенията постъпва предварително загрят пресен въздух, се повишава екологичността на системата, тъй като в атмосферата се изхвърля предварително охладен въздух. През лятото, когато е необходимо в помещенията да се поддържа режим на охлаждане, т.е. да се подава студен въздух, процесът в топлообменника се обръща и отвежданият от помещенията охладен въздух се използва за охлаждане на постъпващия отвън по-топъл пресен въздух. По този начин се намалява топлинният товар на системата за климатизация и тя работи по ефективно и енергоспестяващо.

Споделете статията
Автор: Иван Иванов