VRF централна климатизация - Професионална гимназия по туризъм, гр. Плевен

Споделяне
  • гр. Плевен

  • VRF Chigo – 56 kW; 13 броя вътрешни тела за високостенен монтаж; Двутръбна система;

  • ПГ по туризъм, гр. Плевен