СУ Иван Вазов, гр. Плевен - VRF централна климатизация

Споделяне
  • гр.Плевен

  • VRF Chigo – 350 kW; 110 броя вътрешни тела високостенен монтаж; Двутръбна система;

  • СУ Иван Вазов