Термопомпи

Проектиране и монтаж на отопление, вентилация, 
климатизация и хладилна техника / Услуги / Отопление / Термопомпи

Термопомпи

С грижа за своите клиенти ПОЛЮС-ТМ предлага изключително икономичен метод за отопление на помещения – с термопомпи. Чрез тях се възползваме максимално от неизчерпаемата енергия на природата, за да я пренесем в нашия дом. Тези системи имат огромно предимство - освен намаляване на сметките Ви, те помагат и да запазим природата си. Термопомпите не произвеждат топлина, а извличат 3-4 пъти по-голямо количество топлинна енергия от околната среда, отколкото е необходимата електрическа енергия за самото извличане.

Основните два вида термопомпи са: вода-вода и въздух-вода. И при двата вида те "изпомпват" определено количество топлина от водата или въздуха и после го връщат в околната среда, но с по-ниска температура. Тази разликата в температурите се събира от фреона в машината, посредством компресор и се пуска под много високо налягане до консуматора на топлинна енергия - водно подово отопление, радиатори, бойлери, големи водосъдържатели, буферни съдове и др.

В зависимост от вида система, се получават големите разлики при изграждането им.

Термопомпи Вода-Вода:

За този вид термопомпа е необходимо да се направи сондаж за подпочвени води, в близост до обекта. При положение, че се установи наличието на подходящи подпочвени води и се направи успешен сондаж, е необходимо да се потопи в подпочвената вода сондажна помпа. Тя винаги ще циркулира водата през себе си, за да не бъде заровена от наносите на подпочвените води. Тези помпи работят постоянно и обикновено мощността им е между 500-1000W. Останалата част от техниката е сходна с тази при термопомпи Въздух-Вода.

Термопомпи Въздух-Вода:

Монтажът на този тип термопомпи е всъщност доста по-евтин и надежден, спрямо другия. При термопомпи Въздух-Вода се използва топлинната енергия, съхранена във въздуха, който е навсякъде. Системата използва топлинна енергия от външния въздух за отопление и охлаждане на жилището, както и за производството на топла вода. Тя консумира електричество само за работата на компресора, електроника, помпите и в случай на много ниски температури, на електрическите елементи. Системата е формирана от едно външно тяло и хидравличен модул, обикновено разположен в сервизното помещение или гаража. Тази конфигурация изисква свързващи тръби между двете тела, но лесно се интегрира в къщата и може да бъде свързана към съществуваща инсталация.

До 78% икономия на енергия

  • Термопомпата осигурява икономия до 78% от разходите за отопление в сравнение с електрическите отоплителни уреди.
  • Термопомпената система може да се свърже към слънчеви колектори за още по-голяма ефективност или успоредно с пелетен котел или друго алтернативно отопление.
От ПОЛЮС-ТМ можем да Ви предложим цялостно решение за отопление и охлаждане на помещения, апартаменти и еднофамилни къщи.