ОВК на производство и административни сгради - Palfinger, Червен бряг

Споделяне

  • Отопление на основното производствено хале с газови излъчватели Zenit 40 kW – 27 броя;
  • Отопление на административна сграда с газови котли Hoval Top Gas combi 26 kW – 3 броя;
  • Климатизация на столова и административна сграда;
  • Вентилация на производствено хале с климатични камери Aigner;
  • Вентилация на санитарни и битови помещения;
  • Соларна инсталация Hoval с бойлер 1000 л и 5 броя слънчеви колектори netrazol Eco 5V;
  • Газоснабдяване и газсигнализация;
  • Инсталация за сгъстен въздух.

  • гр. Червен Бряг

  • Palfinger