Отопление и вентилация - Ресторант за бързо хранене в Мадрид, Испания

Споделяне
  • Мадрид, Испания

  • Отопление и вентилация VRF Hitachi (канален монтаж); Регенеративна камера; Изграждане на хладилни камери - 12 м3 нискотемпературна, 12 м3 среднотемпературна;