Пелетни котли

Проектиране и монтаж на отопление, вентилация, 
климатизация и хладилна техника / Услуги / Отопление / Пелетни котли

Пелетни котли

Модерен и ефективен начин за отопление на помещения е с пелетни котли. Лесен начин за обслужване и икономичен разход. Пелетните котли са надежден и изключително добър източник на топлина, които значително съкращават разходите за отопление. Има възможност за дистанционно управление чрез мобилен телефон.

ПОЛЮС-ТМ предлага голямо разнообразие на модели, в зависимост от нуждите на всеки клиент.

Екологично

Отоплението на дървените пелети е изключително екологично. Пелетите имат формата на малки цилиндрични гранули и са изработени от отпадъци от дървопреработвателната индустрия. Пелетите имат изключителна плътност и могат да се произведат с много ниски нива на влажност, достигащи до 10%, което ги прави изключително ефективни при горене. Предимство на този вид отопление е автоматичното подаване на гориво към горелката и сравнително малкия отпаден продукт вследствие на горенето.

Икономични разходи

Използването на пелети за отопление ще намали значително разходите Ви. Този вид отопление е подходящо, както за дома и офиса, така и за хотели, спортни зали, училища или болници. Според направените анализи пелетното отопление е по-рентабилното решение в дългосрочен план. Това е добър начин да пестите от разходи, а не от топлина.

Ефективност

Ефективността при изгарянето на пелетите е изключително висока. Извлечената топлина е повече от останалите котли за отопление и позволява бързата възвръщаемост на вложените средства в този тип отопление. Във всеки един момент, съоръжението генерира само толкова топлинна енергия, колкото е необходима. Желаната топлина във всяка стая се определя от потребителя. Чрез различни програми могат да бъдат зададени момент на започване и приключване, както и желаната температура. Модерните решения включват и модули за дистанционен контрол с мобилен телефон и през Интернет.

Качеството на изработка

Най-важната причина за избор на пелетни котли е автоматизацията – възможност за самостоятелна работа и не изисква постоянно зареждане. Котелът не се превръща в ежедневно досадно задължение. Намесата на потребителите по отношение на почистването му е сведена до минимум. Той сам се включва, затопля къщата и водата, след това сам се изключва.

Пелетните котли отговарят на строгите стандарти за производителност и надеждност. Горивната камера е изградена от специален керамичен материал, което спомага за по-доброто изгаряне на пелетите и от там за по-висока ефективност на горивния процес.

Отоплението с пелетни котли е един от най-предпочитаните варианти заради своето удобство, достъпен и лесен режим на употреба, екологична суровина, максимално количество топлина и ниски разходи. От ПОЛЮС-ТМ ще Ви предложим най-подходящия модел за Вас.